Monday, April 30, 2007

Late bloomers?

2 comments:

Anonymous said...

I have rare name.sensei wa watashi ga daredaka wakaruto omoimasu...yasumi ga owatte mata aeru hi wo tanoshimini shitemasu.korekaramo yoroshiku onegai shimasu.

SanVerde said...

Thank you, Rare-name-san!
I, too, will be looking forward to return to studies after the Golden Week vacation. Enjoy the holiday!
-R